dinsdag, oktober 25, 2016

Welkom

Welkom op de website van
De Horsthoek.

Openbare school voor primair onderwijs "de Horsthoek" is een ontmoetingsschool waar kinderen met verschillende geloofsovertuigingen samen leren en samen spelen.

Onze school staat in buurtschap De Horsthoek even ten zuiden van het dorp Heerde

Locatieleider is
Geert Braaksma

Oenerweg 7
8181 RE HEERDE
tel. 0578-692850

email: dehorsthoek@stichtingproo.nl 


 Tot ziens op De Horsthoek!

Tweets van de Horsthoek

135 jaar 'de Horsthoek'https://youtu.be/vn7q4tuthpg

 

Op dinsdag 19 april is samen met alle Horsthoekers een herdenkingsboom geplant.


foto: Henri van der Beek 

• Lezen, taal en rekenen vormen onze basisvaardigheden
• Ontwikkelingsgericht onderwijs – OGO
              ‘Werken met verhalen
                en een koffertje vol sfeer’

- ingaan op de betrokkenheid van kinderen
- door situaties uit de ‘echte’ wereld
     
Door dit concept van onderwijs worden de kinderen 
voorbereid op een werkelijke deelname aan de samenleving.

• Doel van het onderwijs op de Horsthoek:
- meedenken wordt gestimuleerd
- het leren van elkaar
- het nemen van initiatief
- het zoeken naar oplossingen 
• Kwalitatief en sterk oudercontact vinden wij essentieel

INSPIRIUM school

De Horsthoek start dit schooljaar als INSPIRIUMschool. Inspirumschool
staat voor innovatief en uitdagend onderwijs, nadrukkelijk ondersteund door ICT.
 
Een kijkje in de klassen:


groep 1 en 2

groep 3 en 4

groep 5 en 6

groep 7 en 8

Horsthoek blijft in de Horsthoek!

dit is de definitieve uitspraak d.d. 6 juni 2014 van de voorzitter algemeen bestuur stichting Proo Berend Redder -Oudpapier actie 5 oktober    
                                             

-Laatste Nieuwsbrief  

Te downloaden foto's afscheid groep 8

Film Schoolkamp Giethoorn 2016 (door Rene Spijkerbosch):

-Informatie digitale nieuwsbrief ouders werkwijze JGZ 2015 2016

-KLEUR nieuws stichting Proo
juli 2015

 -Hoofdluis info

 Foto's van onze activiteiten

 Schoolgids 2016-2017

 Hoofdlijnen Strategisch Beleidsplan

MFA:  DE HORSTHOEK uit de Horsthoek ?  

> ... Echt niet !   
Volg ons op twitter:

Techniek op de Horsthoek
Deze week is de Lego, die wij hebben ontvangen voor de premie van KWTO, geïntroduceerd op school. ​

Door Marreau
Meester Geert stond op het podium en gaf alle groepen een bak technisch Lego.Meester Frans is hiermee gestart met de technieklessen met Lego. Je gaat een bouwkaart maken. We moeten overleggen.


Deels is het samenwerken en deels om de beurt een onderdeel bouwen. We bouwen met een bouwkaart waardoor de kinderen de stappen moeten volgen. De onderdelen zitten in verschillende bakken dus die moeten eerst bij elkaar worden gezocht. Er zijn verschillende onderdelen. Elk onderdeel heeft een vervolg A en B.

Thema-avond stichting Proo
De stichting Proo bereidt een ouderavond voor over Wetenschap en Techniek. Tijdens deze thema-avond zal KWTO (Kenniscentrum Wetenschap en Technologie Oost) de invulling van deze avond geven. Wij laten z.s.m. weten wanneer deze thema-avond zal worden gehouden.

Onderzoekend en ontwerpend leren,

Onze school ontvangt een premie van KWTO om onze kwaliteit van onderwijs in Wetenschap en Technologie te verhogen.


 

Onderzoekend en ontwerpend leren,

Onze school ontvangt een premie van KWTO om onze kwaliteit van onderwijs in Wetenschap en Technologie te verhogen.

Stichting vrienden v.d. Horsthoekschool Radio1- fragment  dd.10 januari 2012: Een appeltje schillen met...Anton Westerkamp
 

 

Onderteken hier online de petitie:
 Horsthoek uit  de Horsthoek? 
            ... Echt niet!

 

Copyright 2010 obs de Horsthoek