Informatie

De Horsthoek is een school die toegankelijk is voor alle kinderen zonder onderscheid te maken tussen levensbeschouwelijke- en godsdienstige overtuiging, ras en culturele achtergrond.
Onze school is een ontmoetingsschool waar we samen leren, werken, leven en elkaar respecteren.

Schooltijden & vakanties

Schooltijden... Documenten

Ons jaarplan, peilingen en rapporten over ons onderwijs zijn te downloaden... 

Oudpapieracties

Uw voorraad  oudpapier  levert onze school extra inkomsten op, die we besteden aan extra materiaal in de klas... Dag(en) op stap

Alle groepen gaan naar aanleiding van de thema’s die behandeld worden, meerdere keren per jaar op excursie.... 

Verlofregeling

Voor verlofaanvragen en informatie... 


Historie

Beknopte geschiedenis van onze school...