Informatie

De Horsthoek is een school die toegankelijk is voor alle kinderen zonder onderscheid te maken tussen levensbeschouwelijke- en godsdienstige overtuiging, ras en culturele achtergrond.
Onze school is een ontmoetingsschool waar we samen leren, werken, leven en elkaar respecteren.


banner_circle_blauw_hb2Is uw kind (vermoedelijk) hoogbegaafd? Het Expertisecentrum Hoogbegaafdheid kan bijdragen aan de realisatie van passend onderwijs, bijvoorbeeld in de tweedaagse HB-groepen. In deze groepen komt talent tot bloei, in nauwe samenwerking met de reguliere basisscholen. Klik op de button ‘Expertisecentrum Hoogbegaafdheid’ voor meer informatie.

Schooltijden & vakanties

Schooltijden... 

 

Documenten

Ons jaarplan, peilingen en rapporten over ons onderwijs zijn te downloaden op deze website. Door hier te klikken... 

Oudpapieracties

Uw voorraad  oudpapier  levert onze school extra inkomsten op, die we besteden aan extra materiaal in de klas... 
Dag(en) op stap

Alle groepen gaan naar aanleiding van de thema’s die behandeld worden, meerdere keren per jaar op excursie.... 

Verlofregeling

Voor verlofaanvragen en informatie... 

 

Historie

Beknopte geschiedenis van onze school...