Bijdrage ouders

Alle groepen gaan naar aanleiding van de thema’s die behandeld worden, meerdere keren per jaar op excursie. Afhankelijk van het aantal excursies zal er in de groepen 1 t/m 6 een dag op stap ingepland worden die zoveel mogelijk aansluit bij een van de gevolgde thema’s. De kinderen van de groepen 1 t/m 6 gaan hiervoor meerdere malen in een schooljaar een educatief uitstapje maken.. In de groepen 7 en 8 gaan de kinderen drie dagen op stap naar Giethoorn. Ze overnachten twee nachten in een kampeerboerderij. 

Om deze activiteiten te kunnen bekostigen vragen wij een bijdrage van de ouders per kind.
 

Bijdrage; dagen op stap

Groep 1 t/m 6: € 30,- 
Groep 7 en 8: € 75,-  

Wij willen graag dat u uiterlijk eind december het volledige bedrag per kind op onze rekening bij de Rabobank heeft gestort. Het IBAN-nummer is NL95RABO0104382082 tnv. Stichting vrienden van de Horsthoek. Onder vermelding van dagen op stap, het nummer van de groep en de naam van het kind.


Vrijwillige ouderbijdrage

Onderwijs op de basisschool is in principe gratis. Toch zijn er een aantal uitgaven die niet gedekt worden door de gelden die van het ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschap binnenkomen.
Daarbij valt te denken aan de feesten zoals:
Opening van het schooljaar,
Sinterklaas,
Kerst, 
Palmpasen,
Pasen,
Feestelijke ouderavond
en ook koffiedrinken op de eerste en laatste dag van het schooljaar.  
Deze activiteiten worden in samenwerking met de Ouderraad georganiseerd. Om de activiteiten op een niveau te organiseren waarvan wij vinden dat ze aansluiten bij ons onderwijs vraagt de Ouderraad een vrijwillige bijdrage aan alle ouders.

De ouderraad ziet graag dat u uw bijdrage per kind dat onderwijs op onze school volgt, voor december van het schooljaar overmaakt op het IBAN-nummer NL07RABO0162377541 tnv. Stichting vrienden van de Horsthoek. Als richtlijn kunt u € 25,00 per kind hanteren. Voor kinderen die na 31 december instromen vragen wij een bijdrage van € 12,50 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.