Verlofregeling

Verlof buiten de schoolvakanties is in principe niet mogelijk. Dit houdt in dat kinderen voor een extra vakantie, een extra lang weekend, deelname van leerlingen aan evenementen e.d. geen vrij kunnen krijgen.

Hierop zijn enkele uitzonderingen; zoals het vervullen van verplichtingen vanwege een godsdienst of levensovertuiging of als het beroep van de ouder(s) het onmogelijk maakt om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan. Als de verlofaanvraag binnen de 10 schooldagen blijft, beslist de locatieleider over wel of niet vrij geven. Bij meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar. Bij beiden met inachtneming van de regels die door de overheid zijn opgesteld. In de eerste twee weken na de zomervakantie mag er geen vrij gegeven worden.

De brochure "schoolverzuim" is op school aanwezig. Voor verlofaanvragen en informatie kunt u alleen bij de directeur terecht.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.