Ondersteuning op maat

Heel vaak kan de ondersteuning door de school zelf gegeven worden. Op onze school is de leerkracht als eerste verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van de leerlingen. Als hij/zij er zelf niet uitkomt, zal advies gevraagd worden aan collega’s of de intern begeleider. Zo nodig voert de leerkracht een uitgebreider gesprek over de leerling met de intern begeleider. 


ZIEN! Is een digitale methode die leerkrachten helpt om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen systematisch in kaart te brengen. 

Op basis van deze observaties komt ZIEN! met uitspraken die ons helpen om het gedrag van de leerling te begrijpen. Beter gezegd: om achter het gedrag van een leerling de zorgbehoefte(n) te zien. Er worden heel veel concrete doelen en suggesties in ZIEN! aangereikt die ons helpen om een leerling of groep planmatig te ondersteunen.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.