Pedagogisch klimaat

Ons uitgangspunt is dat kinderen de wereld willen verkennen, ook de wereld die verder af ligt van hun directe leefwereld. Het is daarom belangrijk aan te sluiten bij hun eigen ervaringen, interesses en mogelijkheden. Dit doen wij door het werken in thema’s dat voor verbinding tussen de verschillende vakken zorgt en vorm geeft aan wat maatschappelijk gezien van belang is om te leren.
Daarbij betrekken wij de initiatieven en de vragen van de kinderen net zo goed als de plannen en de bedoelingen van de leerkracht. 
De kinderen leren in op zichzelf te vertrouwen zodat zij verantwoordelijkheid nemen en zelfstandig kleine en grote taken kunnen uitvoeren. Daarbij gaat het niet alleen om overdracht van cognitieve kennis en vaardigheden, maar ook om de vorming van onderzoek vaardigheden, sociale-, morele- en creatieve vaardigheden en houdingen.


School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.