Onderwijs in coronatijd

Veilig openen van school

 

 thuisblijven of niet? Raadpleeg de Beslisboom

Lees hier het actuele Corona protocol 

 

 

Hieronder leest u hoe het thuisonderwijs tijdens de coronacrisis georganiseerd was:

Schoolwerk thuis

We beseffen heel goed dat thuiswerk organisatorisch vermogen vergt. Waar wij nu voor de tweede keer aan begonnen zijn is een soort marathon en geen sprint. Gelukkig hebben we naar aanleiding van de eerste lockdown in het voorjaar 2020 ons online vlot op de rit. Naar het zich laat aanzien moeten we dit ook nog wel een tijdje volhouden. Een goede manier om een marathon uit te lopen, is door op je tempo te letten. Geef je zelf alsjeblieft de tijd om te verwerken dat we als maatschappij in een crisis zitten, dat dit een heel andere manier van werken vereist dan dat we gewend zijn. Wij moeten met elkaar begrip opbrengen als dit even niet lukt. 
Met de dagtaken geven we als school een richting aan, waardoor de basisvaardigheden niet achteruit hoeven te gaan. Dit is in ieders belang, maar blijft afhankelijk van de situatie, een aangeboden mogelijkheid.
Wij bieden daarmee ook een ritme en willen ouders hier door ontlasten.
Communicatie op afstand kan lastig zijn, je ziet elkaars intentie en reactie niet.
We  vragen jullie daarom ook om bij de kleinste onduidelijkheid aan de bel te trekken.
Wij bieden binnen onze mogelijkheden ondersteuning op afstand, maak daar gebruik van! De dagtaken ontvangen ouders in een mailbericht. De leerkrachten hebben regelmatig contact met de kinderen/ouders. Via Teams wordt in de midden en bovenbouw dagelijks instructie gegeven. De kinderen hebben een eigen account zodat we elkaar kunnen zien en horen en het schoolwerk ondersteund kan worden.
Alleen samen krijgen we onderwijs op afstand voor elkaar!
 

Previous Article Schrijf-portfolio
Next Article Peuters op de Horsthoek