Engels

In de groepen 1 t/m 8 krijgen de kinderen Engelse les. Met het voortgezet onderwijs zijn afspraken gemaakt waar de kinderen aan moeten voldoen. Spreek- en luistervaardigheid nemen daarbij een belangrijke plaats in.

In het schooljaar 2016-2017 is onze school een pilot school geweest van Stichting Proo aangaande het invoeren van Engels in alle groepen. De leerkrachten hebben een jaar lang didactische- en eigen-vaardigheden onderwezen gekregen. Het didactische deel is afgerond en sluit naadloos aan bij ons ontwikkelingsgericht onderwijs. Er wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de thema’s die wij volgen.

De leerlijn voor de kinderen wordt vastgelegd in een beleidsplan. Een leerkracht van onze school is gecertificeerd Cambridge Engels docent en vervuld de rol van meerwetende aangaande grammatica en stijl naar de overige leerkrachten. Meerdere leerkrachten zullen deelnemen aan het examen Cambridge Engels, terwijl alle leerkrachten hun vaardigheid op conversatie Engels door een aangeboden studie moeten onderhouden. 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.