Inzet ouders

Ouderraad

De ouderraad (OR) organiseert activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, openingsactiviteit, feestelijke ouderavond, de avond4daagse, de worstactie, Pasen en Goede Doelen acties.
Ook beheert zij de kas van de vrijwillige ouderbijdragen van waaruit diverse schoolactiviteiten ten behoeve van de kinderen worden betaald.
Daarnaast tracht zij ouderparticipatie te bevorderen en andere ouders te interesseren voor wat er op school gebeurt.
De leden vertegenwoordigen alle ouders van de school, dus spreek hen aan met je vraag of suggestie.

Ouderraadsleden
Voorzitter                   Annet
                                   moeder van Jur

Penningmeester       Hellen
                                   moeder van Julius en Pepijn
 

Secretaris                 Rian
                                   moeder van Noud en Yodi
 
Overige leden           Miranda
                                   moeder van Yvet

                                   Ilona
                                   moeder van Noa en Ize

                                  Anthonetta
                                  moeder van Willem en Casimir

                                  Erika
                                   moeder van Sanne en Sven

                                  Henrico
                                   vader van Lieke en Bibi

                                   Han
​                                   vader van Lotte en Evi

                                 

Klassenouders

Aan iedere (combinatie)klas zijn twee ouders verbonden. Zij zijn het aanspreekpunt van de juf en nemen organisatietaken van haar over. Ouders kunnen door hen worden aangesproken om bijvoorbeeld te assisteren bij vervoer e.d. 
De klassenouders voor dit schooljaar zijn:

Groep 1-2:   Anjes, moeder van Ellie
                    Marjolein, moeder van Benthe

Groep 3-4:   Sylvia, moeder van Esmee

Groep 5-6:   Frieda, moeder van Amber en Lisa

                    Saskia, moeder van Karlijn

Groep 7-8:   Cora, moeder van Lena

                     Marleen, moeder van Roos
 

Verkeersouder

Het verkeer in de omgeving van de school heeft de nodige aandacht. Op school hebben wij een verkeersouder. Jolanda Raveling. Jolanda is het aanspreekpunt op school over verkeersveiligheid. Zij heeft contact met de gemeente, de politie en VVN over de verkeersveiligheid van de kinderen. U kunt haar altijd aanspreken over aangelegenheden die met de verkeersveiligheid van uw kind te maken hebben. 

Wij willen u wijzen op de verkeerssituatie bij school. Wij denken dat we nog meer rekening met elkaar kunnen houden. Het verkeer dat langs school gaat bij het aan- en uitgaan van de school betreft met name. “onze” ouders, dus wijzelf. Deze “spits” willen we spreiden d.m.v. onderstaande punten. 

OPROEP!!! 
We willen u met nadruk vragen een bijdrage te leveren aan de veiligheid bij school d.m.v. de volgende punten: 

Kom met de fiets

Probeer het halen en brengen van uw kinderen met de auto zo veel mogelijk te beperken. Het onder begeleiding fietsen is voor uw kind een belangrijke ervaring om zich het verkeer eigen te maken. 

Parkeren

De adviezen die opgesteld zijn voor het halen en brengen van uw kinderen, van en náár school:

 • Zet uw auto altijd achteraan in de rij met geparkeerde auto’s en zoveel mogelijk in de berm, zodat de doorgang vrij is;
 • De rijrichting op de Schoolweg hebben we voor vervoerders van de kinderen van school vastgesteld op éénrichting en wel vanaf de Eperweg richting Oenerweg. Voordat de school begint of nadat de school uit is, is keren op de weg of achteruitrijden erg gevaarlijk;  
 • Parkeer uw auto niet langs de Oenerweg maar langs de Schoolweg;
 • Stop niet midden op de weg om uw kind uit te laten, plots remmende auto's en openslaande portieren zorgen voor gevaarlijke situaties voor de kinderen die op de fiets naar school komen. Bovendien levert dit ook een gevaarlijke situatie op voor uw uitstappende kind;
 • Indien u in een hogere auto of bus uw kind komt halen, zorg er dan voor dat deze het zicht voor overstekende kinderen niet belemmert. 

Wilt u bovenstaande punten ook doorgeven aan eventuele oppassers/opa’s en oma’s. 

Op de fiets

Zet uw fiets voorbij de uitgang van het schoolplein in de richting waarin u wegfietst, maar houd daarbij ruimte vrij voor de schoolbus. Zo hoeft u de uitgang niet te passeren. Dus:

 • Fietst u richting stoplichten plaatst u de fiets voorbij de uitgang van het schoolplein tegen het hek bij de speelhuisjes.
 • Fietst u richting Oenerweg, plaatst u de fiets voorbij de uitgang van het schoolplein bij de klimrekken. Zo kunnen de schoolkinderen overzichtelijker en sneller de weg op.

Als voetganger wordt u verzocht de uitgang van het schoolplein te nemen voorbij de school in de richting waarin u weggaat. Dus: 
 

 • richting Oenerweg - de uitgang bij de klimrekken
 • richting stoplichten - de uitgang bij de vuilcontainersNormaal

Wij hebben er vertrouwen in dat het op deze manier gaat lukken. 
 

Begeleiding bij overzetten Eperweg 
 

Het overzetten over de Eperweg wordt door ouders verzorgd. Alle overzetouders zijn opgeleid door de politie en erkend door de gemeente. De overzettijden zijn als volgt:

 • 8:15-8:30 uur 
 • op woensdag: 12:15-12:30
 • 14:15-14:45 uur.

Op de dagen dat de kinderen vanwege gym of dag-op-stap later bij de Eperweg aankomen, wordt daar door de overzetouder rekening mee gehouden. Met de overzetouders zijn duidelijke afspraken gemaakt om de kinderen veilig en goed over te zetten. De kinderen en hun ouders moeten zich goed aan de tijden, afspraken en aanwijzingen houden.

LET OP: oversteken mag pas als de overzetouder dit aangeeft! Niet alle auto's stoppen op tijd.

 

Hoofdluiscontrole

De Horsthoek helpt mee om luizen en neten binnen school te beperken. Hiervoor worden alle kinderen in de week na elke vakantie gecontroleerd door luizenouders. Ouders worden benaderd wanneer hun kind luizen en/of neten heeft waarbij indien nodig advies wordt gegeven. Als er luizen en/of neten aangetroffen worden, wordt er een nacontrole gedaan.

Merkt u bij uw kind dat er luizen en/of neten zijn? Meldt dit aan de leerkracht en aan de vrienden/vriendinnen van uw kind: dan kunnen we samen een plaag voorkomen. 

Voor advies kunt u altijd terecht bij de leerkracht en de luizenouders en op
Luizen wat nu .pdf    (februari 2014)

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.