Stichting Vrienden van de Horsthoek

De stichting is opgericht op 25 november 2011 door notaris Mr. J.W.J.M. Schuring te Heerde.

De stichting is een onafhankelijk privaatrechtelijk rechtspersoon.

 

De doelstelling van de stichting is:

“het (in de breedste zin van dit woord) ondersteunen van de Horsthoekschool”

 

Het bestuur van de stichting bestaat uit: 

 Steven Rietberg, voorzitter • Jurrian Bijsterbosch, secretaris • Evert Veerman, penningmeester • Gerhard Haverkamp, senior adviseur • Bertus van Zuuk, algemeen bestuurslid

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.